Služby

Naše služby

Ostrovní elektrárny a ostatní služby

Ostrovní elektrárny

Ostrovní elektrárny zajistí elektřinu tam, kde není možnost připojení k distribuční síti.

 • Bez legislativního omezení
 • Nezávislost na síti
 • Bez omezení velikosti
 • Maximální bezpečnost
Projekt

Projekční činnost

Zajišťujeme kompletní projektovou dokumentaci pro rodinné domy a komerční zařízení do 20kWp.

 • venkovní elektroinstalace do 1000V
 • Pomůžeme s vyřízením dotace

Elektroinstalace

Provádíme rekonstrukce elektroinstalace bytových a průmyslových prostor. Zpracování projektové dokumentace Provádění výchozích a periodických revizních zkoušek Montáže a revize hromosvodů

Revizní činnost

Zajišťujeme výchozí, periodické a mimořádné revize

 • Fotovoltaické elektrárny
 • Hromosvody – jímací soustavy
 • Domácí, kancelářské a průmyslové rozvody

Ostrovní elektrárny

Ostrovní solární elektrárnu si pořizují různí zájemci o větší energetickou nezávislost a nadšenci do obnovitelných zdrojů, ale také zákazníci, kteří chtějí být nezávislí na státu a chtějí se vyhnout zbytečné byrokracii a kontrolám. Velikost ostrovní elektrárny lze přizpůsobit konkrétním potřebám, od jednoho panelu až po několik set panelů na firmu.  Ostrovní elektrárny jsou maximálně bezpečné a dlouhá životnost prvků ve FV systému  příznivě ovlivňuje návratnost vynaložených finančních prostředků.

Výhody ostrovních elektráren

 • bez legislativního omezení – lze navrhnout libovolně velký systém z libovolných komponent
 • na ostrovní systém lze také získat (menší) dotaci, pokud využívá FV ohřev vody
 • bez omezení velikosti 
 • funguje nezávisle na síti, elektřina je k dispozici i při dlouhodobém výpadku proudu
 • systém je možné později rozšiřovat nebo měnit jeho vlastnosti bez nutnosti žádat o svolení distributora
 • minimální nebezpečí úrazu nebo problémů s požárníky – používaná napětí baterií a panelů jsou nižší než u síťových instalací

Projektování fotovoltaických elektráren

Na základě vstupní analýzy doporučíme vhodné technické řešení a vyprojektujeme fotovoltaiku na míru, vhodnou pro vaši domácnost nebo firmu. Zajišťujeme kompletní projektovou dokumentaci pro rodinné domy a komerční zařízení do 20 kWp.

 • Kompletní projektovou dokumentaci pro rodinné domy a komerční zařízení do 20 kWp.
 • Pomůžeme s vyřízením dotace
 • Můžeme Vám pomoct s vyplněním žádosti o rezervovaný výkon u distribučních firem ČEZ, EON a PRE
 • Projekt vytvoříme podle požadavků zadavatele v souladu s platnými ČSN, vyhláškami a směrnicemi.

Příklady FV elektráren podle roční spotřeby elektrické energie

Elektrárna do 4,6 kWp

Roční výroba: až 4 600 kWh
Přebytky ohřev: TUV, Baterie
Počet FV panelů: 10
Typ FV panelů: Longi 455 Wp
Střídač: 1x Victron Multiplus II 3000
Inteligentní řízení: Victron Cerbo GX
Akumulátory: 1x Pylontech 3000C

Cena od 360 000 Kč
Výše dotace 205 000 kč
Cena s dotací 155 000 kč včetně DPH

Elektrárna do 6,4 kWp

Roční výroba: až 6 400 kWh
Přebytky ohřev: TUV, Baterie
Počet FV panelů: 14
Typ FV panelů: Longi 455 Wp
Střídač: 3x Victron Multiplus II 3000
Inteligentní řízení: Victron Cerbo GX
Akumulátory: 3x Pylontech 3000C

Cena od 525 000 Kč
Výše dotace 205 000 kč
Cena s dotací 320 000 kč včetně DPH

Elektrárna do 10 kWp

Roční výroba: až 10 000 kWh
Přebytky ohřev: TUV, Baterie
Počet FV panelů: 22
Typ FV panelů: Longi 455 Wp
Střídač: 3x Victron Multiplus II 3000
Inteligentní řízení: Victron Cerbo GX
Akumulátory: 3x Pylontech 3000C

Cena od 620 000 Kč
Výše dotace 205 000 kč
Cena s dotací 415 000 kč včetně DPH

Nabízíme služby v oblasti silnoproudých rozvodů, jejich oprav, údržby a rekonstrukcí.

 • Provádíme rekonstrukce elektroinstalace bytových a průmyslových prostor.
 • Zpracování projektové dokumentace
 • Provádění výchozích a periodických revizních zkoušek
 • Rekonstrukce stoupaček hlavního domovního vedení
 • Montáže a revize hromosvodů
 • Výměnu osvětlení
 • Zajišťujeme výrobu rozváděčů do 1000 V, včetně rozváděčů kompenzačních a rozváděčů pro měření a regulaci
 • Provádíme návrhy úspor formou energetického auditu.

Revizní činnost

Provádíme revize elektrických zařízení, strojů, přístrojů, rozváděčů, rozvodných zařízení, rozvoden bez omezení napětí v objektech třídy A i B a hromosvodů. Na tyto objekty a vystavujeme revizní zprávy (třída A – zařízení v objektech bez nebezpečí výbuchu, třída B – zařízení v objektech s nebezpečím výbuchu). Součástí revize je prohlídka, kontrola, zkouška, měření a ověření elektrických parametrů elektrických zařízení z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem, před požárem a popř. dalšími nebezpečími, která může elektřina způsobit.

 • Pravidelné, výchozí a mimořádné revize elektrických zařízení do 1000 V podle ČSN 33 1500 změna Z4 a ČSN 33 2000-6 ed.2
 • Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání ČSN 33 1600 ed.2
 • Pravidelné a výchozí revize hromosvodů
 • Pravidelné a výchozí revize elektronických zabezpečovacích systémů
 • Pravidelné a výchozí revize elektronických protipožárních systémů
 • Pravidelné a výchozí revize kamerových systémů

 

Dotace

Pro které objekty lze dotaci využít? 

 • Rekreační objekty.  Podmínkou je, že má objekt přidělené číslo popisné nebo evidenční a je alespoň 24 měsíců provozován pro trvalé bydlení.
 • Ostrovní fotovoltaické systémy, které nejsou vůbec připojené k síti.
 • Novostavby – rozhoduje průkaz energetické náročnosti budovy. Samostatnou žádost na fotovoltaiku je možné podat v případě, že již není zahrnuta v podpoře výstavby nízkoenergetického nebo pasivního domu.

Kolik energie musí domácnost spotřebovat?

Aktuálně je možné čerpat dotaci na FV systémy do 10 kWp. Maximální výše podpory je 200.000 Kč + 5.000 Kč na projektovou přípravu.

Jaká může být velikost fotovoltaické elektrárny?

Na střechu lze umístit neomezený počet solárních panelů ve vztahu k požadavkům na podporu. Finanční podporu limituje pouze výkon (10 kWp) a konečná výše podpory.

Na jak velké bateriové uložiště mohu získat dotaci?

Minimum pro podporu je kapacita baterie, která odpovídá jednonásobku instalovaného výkonu fotovoltaiky a maximum je dvojnásobek kapacity baterie k výkonu elektrárny. Podporovány jsou lithiové akumulátory.

Čím větší elektrárnu a bateriové úložiště máte, tím více energie vyrobíte a tím méně za elektřinu budete muset platit distribučním společnostem v době, kdy elektrárna nevyrábí.

Jaká je výše dotace pro jednotlivé sestavy?

Výše dotace se odvíjí podle výkonu fotovoltaické elektrárny. Celková hodnota roste s každým instalovaným kilowattpeakem fotovoltaiky a s každou kilowatthodinou baterie až do limitu 200.000 Kč.

Instalované komponenty FVE systému  a výše podpory (Kč)

 • Minimální instalace o výkonu 2 kWp       40.000,-
 • Minimální instalace o výkonu 2 kWp s hybridním měničem         60.000,-
 • Minimální instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla        100.000,-
 • Za 1 kWp instalovaného výkonu nad 2 kWp         10.000,-
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia         10.000,-

Podpora se poskytuje pouze na nové systémy, nelze ji poskytnout na rozšíření stávající FVE nebo úpravy. 

Dotace na FV systém může pokrýt maximálně 50 % všech nákladů. Objem je možné navýšit kombinací s dalšími podporovanými způsoby energetické soběstačnosti. Například kombinací FV elektrárny s dobíjecí stanicí pro elektromobily, zateplením domu apod..

V Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji je dotace ještě navýšena o 10 %. Jedná se o podporu tzv. strukturálně postižených krajů.